มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 13 กันยายน 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ โดยบรูณการความร่วมกับอีก 4 หน่วยงาน 3 กระทรวงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาเป็นประธานพิธี โดยในปี 2560 จะนำร่องการเปิดหลักสูตร ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25590913mou01
Detail Download
25590913mou02
Detail Download
25590913mou03
Detail Download
25590913mou04
Detail Download
25590913mou05
Detail Download
25590913mou06
Detail Download
25590913mou07
Detail Download
25590913mou08
Detail Download
25590913mou09
Detail Download
25590913mou10
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates