มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับก่อนฝึกอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่ เป็นการฝึกให้คนพิการเป็นคนกล้าแสดงออกและละลายพฤติกรรมให้ คนพิการสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข

00
Detail Download
01
Detail Download
02
Detail Download
03
Detail Download
04
Detail Download
05
Detail Download
06
Detail Download
07
Detail Download
08
Detail Download
09
Detail Download
10
Detail Download
11
Detail Download
12
Detail Download
13
Detail Download
14
Detail Download
15
Detail Download
16
Detail Download
17
Detail Download
18
Detail Download
19
Detail Download
20
Detail Download
21
Detail Download
22
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates