มี  134  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยงานสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน (ในขณะนั้น ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับมอบอาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่า จากกรมป่าไม้ จำนวน ๑๐๖ ไร่ ๑ งาน จากนายอบ วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝนในขณะนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้รับมาดำเนินงาน เปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates