มี  18  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ประวัติความเป็นมา

      ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้รับมอบ อาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่าของกรมป่าไม้  จำนวน 106 ไร่ 1 งาน จากนายอบ วสุรัตน์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการประจำภาคเหนือ โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ” ปัจจุบันสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates