มี  61  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ประวัติความเป็นมา

      ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้รับมอบ อาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่าของกรมป่าไม้  จำนวน 106 ไร่ 1 งาน จากนายอบ วสุรัตน์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการประจำภาคเหนือ โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ” ปัจจุบันสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates