จดหมายข่าว

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปี 2560

   
มกราคม-กุมภาพันธ์ มีนาคม-เมษายน สิงหาคม-กันยายน    
         
         

ประจำปี 2559

มกราคม-กุมภาพันธ์ มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน-ตุลาคม
       
พฤศจิกายน-ธันวาคม