มี  164  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การดำเนินการส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์ฯหยาดฝน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Back
110539
Detail Download
110540
Detail Download
110541
Detail Download
110542
Detail Download
110543
Detail Download
110544
Detail Download
110545
Detail Download
110546
Detail Download
110547
Detail Download
110548
Detail Download
110549
Detail Download
110550
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th