มี  66  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

       วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564" เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน กฎระเบียบและการอยู่ร่วมกันของศูนย์ฯ รวมถึงได้พบปะเจ้าหน้าที่ ครูประจำแผนก และรับทราบปัญหาเพื่อช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ โดยมี นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

Back
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
ศูนย์ฯ หยาดฝน  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th