มี  11  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

หลักฐานการสมัครการรับสมัคร

หลักฐานการสมัครการรับสมัคร

1. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

2. สมัครทางเว็บไซด์ ได้ที่ www.yardfon.go.th

3. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

4.  คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร 


และ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิบัตร/ใบรับรองการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 2 รูป


เปิดรับสมัครระหว่าง เดือน เมษายน – กันยายน ของทุกปีBonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates