มี  300  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
50 หมู่ 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-462 5008
http://www.ppdrehabcenter.com
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์ 043-421 252
http://www.rehab-khonkaen.dsdw.go.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-25 4092
http://www.toongpoon.m-society.go.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-104144
http://www.yardfon.go.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7537-5255
http://www.nakhonsivrc.go.th
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
55 หมู่ 14 ถนนหนองคาย - ศรีเชียงใหม่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 042-40 7478
http://www.rehab-nongkhai.dsdw.go.th
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 750 ถนนคลังอาวุธ หมู่ที่ 24 บ้านดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชานี 34000
โทรศัพท์ 045-28 5469
http://www.rehab-ubon.dsdw.go.th
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 036-791643

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates