Accessibility Tools

มี  35  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

ฟื้นฟูทางด้านสังคม มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

- ส่งเสริมคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

- ส่งเสริมคนพิการให้กล้าแสดงออกในสังคม

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ

- อบรมเสริมสร้างให้คนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

      

      

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com