มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว (18)
จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ (15)
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป (12)
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำรุ่นที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำรุ่นที่ 1 (11)
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ฯ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ฯ (11)
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (4)
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 (14)
โครงการค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ รุ่นที่ 30 โครงการค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ รุ่นที่ 30 (23)
อธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมชมศูนย์หยาดฝน อธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมชมศูนย์หยาดฝน (7)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงาน (10)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 29 ซึ่งปี 2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 29 ซึ่งปี 2559 (13)
โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 รุ่นที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 รุ่นที่ 2 (20)
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯ กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯ (14)
      

ข่าวรับสมัครงาน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates