มี  123  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

การจัดหางาน

การจัดหางานจัดตั้งศูนย์จัดหางานหยาดฝน โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

     ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน นอกจากจะให้การฝึกอาชีพแก่คนพิการแล้ว ยังบริการจัดหางานทำหลังจบหลักสูตรหรือระหว่างการฝึกอาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและสภาพความพร้อมของร่างกายของแต่ละคน ไม่เพียงแต่คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพเท่านั้น ยังบริการให้แก่คนพิการที่อยู่นอกศูนย์ฯและศิษย์เก่าที่ว่างงานหรืออยากเปลี่ยนงาน

     ศูนย์จัดหางานหยาดฝน ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด สถานประกอบการ เพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ สอบถามข้อมูลแหล่งสถานประกอบการ สภาพปัญหาต่างๆและนิเทศติดตามประเมินผลเป็นระยะ
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates