มี  124  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ฟื้นฟูทางด้านสังคม

ฟื้นฟูทางด้านสังคม มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

- ส่งเสริมคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

- ส่งเสริมคนพิการให้กล้าแสดงออกในสังคม

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ

- อบรมเสริมสร้างให้คนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขBonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates