มี  59  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ฟื้นฟูทางด้านสังคม

ฟื้นฟูทางด้านสังคม มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

- ส่งเสริมคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

- ส่งเสริมคนพิการให้กล้าแสดงออกในสังคม

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ

- อบรมเสริมสร้างให้คนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบริการฟื้นฟูด้านสังคม

service02service02service02service02service02service02service02service02
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates