มี  288  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

การสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจในการประสามความร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

- อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

- ฝึกอาชีพระยะสั้นให้คนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชน

- สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในชุมชน

- สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบาก
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates