มี  38  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

 
  

หลักสูตรการฝึกอาชีพ

โดยการจัดบริการฝึกอบรมวีชาชีพ 3 สาขา 1 โครงการ ดังนี้

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน

2. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

3. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์

4. หลักสูตรเกษตรกรรม

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th