มี  290  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ฟื้นฟูทางการแพทย์

ฟื้นฟูทางการแพทย์ มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

- ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ

- ประสานความร่วมมือ และส่งต่อทางการแพทย์

- ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมเพื่อขอความอนุเคราะห์อวัยวะเทียม

- ประสานคุ้มครองสิทธิ์คนพิการ

- การตรวจสุขภาพประจำปี และ ประเมินสภาพความพิการ โดย ทีมแพทย์ จาก ภาควิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates