มี  67  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

การฟื้นฟูทางด้านการศึกษา

- ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้สายสามัญเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอแม่แตง เข้ามาจัดการศึกษาให้คนพิการในสถาบัน

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 โดยประสานความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาจัดการทดสอบให้คนพิการในสถาบัน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates