มี  127  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

การฟื้นฟูทางด้านการศึกษา

- ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้สายสามัญเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอแม่แตง เข้ามาจัดการศึกษาให้คนพิการในสถาบัน

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 โดยประสานความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาจัดการทดสอบให้คนพิการในสถาบัน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates