มี  111  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปเพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ ที่พระนครคีรี เขาวัง ช่วงเย็นจัดกิจกรรมคพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆและนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล

Back
25600304photo01
Detail Download
25600304photo02
Detail Download
25600304photo03
Detail Download
25600304photo04
Detail Download
25600304photo05
Detail Download
25600304photo06
Detail Download
25600304photo07
Detail Download
25600304photo08
Detail Download
25600304photo09
Detail Download
25600304photo10
Detail Download
25600304photo11
Detail Download
25600304photo12
Detail Download
25600304photo13
Detail Download
25600304photo14
Detail Download
25600304photo15
Detail Download
25600304photo16
Detail Download
25600304photo17
Detail Download
25600304photo18
Detail Download
25600304photo19
Detail Download
25600304photo20
Detail Download
25600304photo21
Detail Download
25600304photo22
Detail Download
25600304photo23
Detail Download
25600304photo24
Detail Download
25600304photo25
Detail Download
25600304photo26
Detail Download
25600304photo27
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th